A kategorija | iDrive | Autoškola Alipašino polje, Sarajevo

Kategorija A obuhvata motocikle čija zapremina motora prelazi 125 cm³, uz snagu veću od 11 kW. S druge strane, potkategorija A1 obuhvata lakše motocikle čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³, s snagom ispod 11 kW.

A kategorija uslovi

Sticanje prava na vožnju u kategorijama A i A1 podrazumijeva ispunjavanje određenih uslova:

Postizanje minimalne starosne granice, odnosno 16 godina za A1 i 18 godina za kategoriju A

Fizička i mentalna sposobnost za upravljanje motornim vozilom

Odsustvo zabrane vožnje izrečene od strane nadležnih organa

Awesome Image

Neophodna dokumentacija

Za upis u auto školu i polaganje vozačkog ispita u kategoriji A, potrebni su sljedeći dokumenti

Ljekarsko uvjerenje

Kopija lične karte

Kopija CIPS prijavnice

Ovjerena kopija vozačke

Dodatne informacije

  • Priprema za obuku

  • Trajanje obuke

Prije praktičnog dijela obuke, kandidat za vožnju u kategoriji A mora položiti ispit o pravilima saobraćaja i pružanju prve pomoći.

Osposobljavanje za vožnju u kategoriji A1 sastoji se od 20 nastavnih časova, dok za kategoriju A traje 25 časova.

Go To Top